logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Buscar
El InstitutoInvestigaciónActualidadPlataformasÚnete a nosotrosHerramientas
 
Perfil del contratante

Signatura de conveni
 
ENCAPÇELAT_CONTRACTACIONS
 
Instrucciones internas de contractación (pdf)
 
ENCAPÇELAT_CONTRACTACIONS_ATENCIO


Numero d'expedient: HAR-01/12

Objecte: Suministro de los equipos necesarios para la creación de una Plataforma de Proteómica e Interactómica para IDIBELL

Procediment: Harmonitzat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 550.317,00 euros (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 31/08/2012

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-02/11

Objecte: Subministrament d’equipament de generadors d’impulsos implantable de doble canal, amb elèctrodes i cables, per a la Unitat de Recerca en Psiquiatria de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 50.000€ (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 23/02/2011

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-11/10

Objecte: Subministrament d’equipament de diagnòstic per imatge òptica in vivo, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Ordinari

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 192.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 01/09/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-10/10

Objecte: Subministrament d’equipament animalari, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 82.200€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 26/07/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-09/10

Objecte: Subministrament de dues ultracentrífugues i complements, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Ordinari

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 140.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 16/07/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-08/10

Objecte: Subministrament d’un sistema de microscopia Nikon TIRF-PFS-DualView per a l’ IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 110.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 20/07/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-04/10

Objecte: Subministrament d’un citòmetre de flux analitzador amb fonts d’emissió LASER, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL.

Procediment: Ordinari

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 140.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 11/05/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-03/10

Objecte: Subministrament d’una plataforma d’anàlisi gènic per a l’ IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 170.470€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 11/05/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h


Numero d'expedient: C|S-07/11

Objecte: servei per l’elaboració d’una enquesta personal sobre tabaquisme a una mostra de 1300 persones i recollida de mostres de saliva

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 72.000€ (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Oferta

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 30/05/2011

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-03/11

Objecte: Servei d’ultraseqüenciació de 298 mostres de RNA de petit format per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Ordinari

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 107.280€ (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Oferta

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 11/04/2011

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-01/11

Objecte: Servei d'assessorament i implementació de la Unitat de Transferència Tecnològica en la OTRI de l'IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 50.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 07/02/2011

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-07/10

Objecte: Servei d'assessorament per la implementació del sistema de qualitat de l'IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 50.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 20/05/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-02/10

Objecte: Adequació dels espais de l’edifici de recerca de L’Hospital Universitari de Bellvitge de L’IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitaci�: Ordinària

Pressupost base de contractaci�: 59.570,74€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data l�mit per lliurament de documentaci�: 08/04/2010

Obtenci� i lliurament de documents i altra informaci�

Direcci�n: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 
© 2019 IDIBELLSeminarios por paginaData inicial
Seleccionar fecha
TituloData final
Seleccionar fecha
Buscar


Su contrase�a est� a punto de caducar. Por favor, escriba una nueva contrase�a para continuar<br>Recuerde que esta contrase�a le permite acceder a todas las aplicaciones web del IDIBELL

Nueva contrase�a:
Confirmar nueva contrase�a:

AceptarSu contrase�a est� a punto de caducar. Por favor, escriba una nueva contrase�a para continuar<br>Recuerde que esta contrase�a le permite acceder a todas las aplicaciones web del IDIBELL

Nueva contrase�a:
Confirmar nueva contrase�a:

Aceptar


Cancelar

Las contrase�as no coinciden
La contrase�a ha de tener com a m�nimo 6 caracteres
La nueva contrase�a no puede contener caracteres especiales
Registro de usuario

Nombre
1� Apellido
2� Apellido
Correo electr�nico
Usuario
Contrase�a
Idioma


Aceptar


Cancelar
Todav�a no ha contestado la encuesta sobre la p�ldora formativa de gesti�n sobre patentes. No tardar� m�s de cinco minutos en hacerla. Su opini�n es muy importante para mejorar el IDIBELL.

Quiere hacer la encuesta ahora?

S�

No
Aun no ha revisado/completado su informaci�n personal.

Desea hacerlo ahora?

S�

No

Por favor, recordad introducir la previsi�n de vacaciones en el aplicativo

Aceptar

Cancelar